Марица, новини от града и региона Публикувай обява
Категории

Обява до заинтерисованите лица и общественост.На основани...

Местоположение
гр. Пловдив
Описание
Обява до заинтерисованите лица и общественост.На основание на чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка върху въздействието на околната среда/Наредба за ОВОС, ДВ,бр. 25/2003г. ,изм. и доп./Снежа Иванова Младенова , Светослав Якимов Младенов,Стоян Иванов Пърчев и Спаска Ангелова Пърчева ,съобщават на засегнатото население, чие имат инвестиционно предложение за изграждане в обект: Проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ IX-193 и УПИ VIII-192, кв. 154 по регулационния план на гр. Стамболийски, обл. Пловдивска, одобрен със заповед № 413/18.07.1996г., 811/11.12.1997г. за обособяване на нов УПИ IX- 193 за жилищна, обществено обслужваща дейност и автосервиз и нов УПИ VIII-192 за жилищно строителство. За контакти : Ясен Младенов, 0876488486.
Публикувана
На 26.05.2023 в 06:00 ч.
Преглеждания
38
В любими
0
Още от категорията