Марица, новини от града и региона Публикувай обява
Категории

Обявление от Управителния съвет на сдружение Ловно - риба...

Местоположение
гр. Пловдив
Описание
Обявление от Управителния съвет на сдружение Ловно - рибарско дружество " Средногорец" гр. Брезово, обл. Пловдивска, на основание чл. 26 ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел/ЗЮЛНЦ/и протокол №1/02-02.2024г./от заседанието на У.С. на дружеството, свиква общо събрание на сдружение Ловно - рибарско дружество гр. Брезово на 19.04.2024г. от 18.00ч. в читалище Отец Паисий ул. Г. Димитров № 33,гр. Брезово при следния дневен ред :1. Отчет на дейноста на У.С. на сдружението за 2023г.2.Годишен баланс и отчет за приходите и разходите през 2023г.3.Отчет за дейтоста на контролния съвет за 2023г.4.Приемане на финансовия план и щатно разписание за 2024г.5. Избор на ръководни органи на сдружението- председател и членове на У.С.6.Избор на представители на сдружението в общото събрание на НЛРС-СЛРБ.7.Определяне размера на членския внос за 2025г.8.Промени в устава.9. Разни.При липса на кворум за провеждане на общото събрание , на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе в същия ден с един час по-късно на същото място при същия дневен ред.
Публикувана
На 12.02.2024 в 04:00 ч.
Преглеждания
40
В любими
0
Още от категорията