Марица, новини от града и региона Публикувай обява
Категории

...

Местоположение
гр. Пловдив
Описание
П О К А Н А ВСЕСТРАННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАПРЕДЪК" КРИЧИМ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.16,АЛ.1,АЛ.3,Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ И ЧЛ.23 ОТ УСТАВА НА КООПЕРАЦИЯТА, И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №01, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ ОТ 01,02,2024Г. УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ВПК"НАПРЕДЪК"КРИЧИМ КАНИ СВОИТЕ ЧЛЕН КООПЕРАТОРИ НА ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КООПЕРАЦИЯТА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27,02,2024 Г. ОТ 09.00ЧАСА В ГР.КРИЧИМ,ПЛ."ОБЕДИНЕНИЕ"10 В ЗАЛАТА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 1. Утвърждаване на нови и прекратяване на членството в кооперацията. Докл:Председателя на комисия по предложения 2. Одобряване на отчета на управителния съвет за дейността на кооперацията за 2023 г. Докл: Председателя 3. Одобряване на отчета на Контролния съвет през 2023г. Заключение на КС по отчета на УС и Годишния финансов отчет на кооперацията за 2023г. Докл: Председателя на КС 4.Приемане на Годишния финансов отчет на кооперацията за 2023г.Предложение за разпределение на печалбата. Докл: Гл.счетоводител 5.Утвърждаване на приетите решения на УС на ВПК „Напредък“, за периода 01.02.2023. до 01.02.2024г. Докл:Председателя 6. Даване пълномощие на УС за сключване на договори за сделки и кредити с банки, включително и срещу ипотекиране на недвижими имоти, организации и др. лица. Докл: Председателя на комисия по предложения 7. Избиране пълномощници за Общото събрание на РКС Пловдив. Докл: Председателя на комисия по предложения Материалите по обявения дневен ред са на разположение на член кооператорите в канцеларията на кооперацията в работно време. Управителен съвет на ВПК "Напредък" Кричим
Публикувана
На 12.02.2024 в 04:00 ч.
Преглеждания
45
В любими
0
Още от категорията