Марица, новини от града и региона Публикувай обява
Категории

"ПРОМИШЛЕНИ ДЕЙНОСТИ-1" ООД уведомява обществеността на г...

Местоположение
гр. Пловдив
Описание
"ПРОМИШЛЕНИ ДЕЙНОСТИ-1" ООД уведомява обществеността на град Пловдив, че има има следното инвестиционно предложение: Разширяване на съществуващо решение за дейности с отпадъци № 09-ДО-1039-00 от 18.03.2013 г. на фирма "Промишлени дейности-1" ООД, представляващо вкарване на нов отпадък с код и наименование съгласно Наредба 2/2014 за класификация на отпадъците - 20 03 07- обемни отпадъци и увеличаване на площта на съществуваща площадка с местонахождение: обл. Пловдив, гр. Пловдив, район "Северен", ул. "Васил Левски" № 242, УПИ I - 1260 стопанска и търговска дейност от кв. 3 по плана на бивше АПК "Тракия", гр. Пловдив с присъединяване на част от имот с идентификатор № 56784.542.43 - по предходен план № 1210, а именно: част от сграда с идентификатор № 56784.542.43.1 с площ 300 кв. м и 500 кв. м от открита площ. Всички, които желаят да изразят мнение и становища могат да го направят писмено в община Пловдив или в РИОСВ Пловдив (адрес: гр. Пловдив, бул. "Марица" № 122,тел: 032/627-466 в. 105, E-mail: [email protected])
Публикувана
На 14.05.2022 в 06:00 ч.
Преглеждания
26
В любими
0
Още от категорията