Марица, новини от града и региона Публикувай обява
Категории

Със Заповед № 186/22.05.2024 год. на Кмета на Община Перу...

Местоположение
гр. Пловдив
Описание
Със Заповед № 186/22.05.2024 год. на Кмета на Община Перущица е открита процедура - търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за срок от пет години, намиращо се в сграда с идентификатор 55909.501.1565.1 по КККР на гр.Перущица, с адрес: гр.Перущица, ул.„Цар Борис І” № 15 за манипулационна към клинична лаборатория, както следва: 1. Партерно помещениe №13 с площ 13 кв.м. ведно с приспадащи се общи части от 4 кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена 42,50лв. без ДДС. Върху достигнатата при търга цена се начислява 20% ДДС. Търгът ще се проведе на 28.06.2024 год. от 13.30 ч. в заседателната зала в сградата на общината, гр. Перущица, ул. „Отец Паисий“ № 2, ет. 3. Тръжната документация се закупува от деловодството срещу 50 лв. с ДДС – до 16.30 ч. на 27.06.2024 г., при втори търг – до 16.30 ч. на 26.07.2024 г. Депозит за участие - 25 лв. Оглед на обекта-всеки работен ден до деня на търга от 10 часа до 12 часа след представен документ за закупена тръжна документация. Срок за регистрация за участие в търга до 17,00 часа на 27.06.2024 г. в деловодството. При неявяване на нито един участник на първи търг, втори търг ще се проведе на 29.07.2024г. при същите условия със срок за регистрация – до 17.00 ч. на 26.07.2024г.
Публикувана
На 27.05.2024 в 06:00 ч.
Преглеждания
89
В любими
0
Още от категорията